มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Maxion ของเรา!

Iochpe-Maxion คือผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการผลิตล้อรถยนต์  และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักเกี่ยวกับส่วนประกอบโครงสร้างรถยนต์ โดยมีโรงงาน 31 แห่งใน 14 ประเทศ และจ้างงานพนักงานกว่า 15,000 คน
ด้วยนโยบายที่เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมุ่งปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ เราจึงตั้งมั่นในการคงคุณค่าด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคล และทีมเวิร์ค
คุณค่าต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงการปรากฏตัวอยู่ทั่วโลกอย่างแข็งแกร่ง หนุนเนื่องฐานะบริษัทฯ ให้มีอภิสิทธิ์โดดเด่นในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ – วงการอุตสาหกรรมที่ยอมรับว่า ล้อรถยนต์และส่วนประกอบโครงสร้างรถยนต์ของ Maxion อยู่เหนือมาตรฐานต่างๆ ทางอุตสาหกรรม และดำเนินการผลิตในระดับที่ดีเลิศ
ขอให้ท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันกับเรา...Iochpe-Maxion!

เชิญมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนเก่งด้วยความสามารถพิเศษ

และรับรู้ทันทุกเรื่องเราว! 
ท่านได้พบงานที่ท่านฝันอยากจะทำหรือยัง? มาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนเก่งที่มีความสามารถพิเศษของเราตั้งแต่วันนี้ และรับข้อมูลข่าวสารแบบ Real Time ทางอี-เมล์ เกี่ยวกับการรับสมัครตำแหน่งงานใหม่ๆ ซึ่งตรงกับความเป็นคุณ