Maxion Structural Components Thailand

ล้อขับเคลื่อนคน คนขับเคลื่อนโลก

Maxion Structural Components คือ ผู้ผลิตชั้นนำในด้านส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ โดยมีความโดดเด่นมาในทวีปอเมริกา เราเน้นในการพัฒนานาและหาคำตอบต่างๆ ตอบโจทย์ด้านนวัตกรรม ซึ่งผลักดันให้เรามุ่งแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่สุด ลองเช็คโอกาสในตำแหน่งงานที่มีให้นี้ และมาร่วมกันขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้