Iochpe-Maxion Thai

ล้อขับเคลื่อนคน คนขับเคลื่อนโลก

Iochpe-Maxion ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนานวัตกรรมมานานกว่า 100 ปี บุคลากรของเราเป็นศูนย์กลางขององค์กร, การสร้างแรงจูงใจ, การจ้างงาน, การธำรงรักษา และพัฒนาขีดความสามารถที่ดีที่สุด - นั่นคือสิ่งที่เราทำ ลองเช็คโอกาสในตำแหน่งงานที่มีให้นี้ และมาร่วมกันขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้